Over gemeente Noardeast-Fryslân

Contact gegevens

Telefoon(0519) 29 88 88

Vacatures in Noardeast-Fryslân

112 meldingen en nieuws

Verkiezingen

Weer in Noardeast-Fryslân

Officiële bekendmakingen in Noardeast-Fryslân

Aanvraag omgevingsvergunning Gysbert Japiksstrjitte 63 te Ternaard
bekijk bekendmaking
milieuvergunning omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning Bongaloane 2 te Ferwert
bekijk bekendmaking
bouwvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Koningstraat 13 te Dokkum
bekijk bekendmaking
bestemmingsplan
Ontwerpwijzigingsplan Tichelwei 26a Oostrum inzien
bekijk bekendmaking
bouwvergunning omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning Wierumerwei 18 te Hantumhuizen
bekijk bekendmaking
bouwvergunning omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning De Wylgen 5 te Hiaure
bekijk bekendmaking
bouwvergunning omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning perceel aan de Zuiderschans te Dokkum
bekijk bekendmaking
bouwvergunning
Verleende omgevingsvergunning Master fan Loanstrjitte 26 te Metslawier
bekijk bekendmaking
bouwvergunning omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn ter hoogte van de Bûtendykswei te Engwierum
bekijk bekendmaking

Alle officiële bekendmakingen in Noardeast-Fryslân

Bent u op zoek naar bekendmakingen van andere onderwerpen in Rotterdam? We hebben alle officiële bekendmaking in Noardeast-Fryslân voor u op een rij gezet?

Bekijk alle bekendmakingen

Nieuws in Noardeast-Fryslân