Tweede Kamerverkiezingen 2021 in Leusden

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Leusden
Kijk voor de stemlocaties in Leusden op de website van de gemeente. Vanaf half februari kunt u de Stemwijzer invullen op https://stemwijzer.nl/

Wanneer mag je stemmen voor de Tweede Kamer?

Elke stemgerechtigde Nederlander mag dan stemmen op de vertegenwoordiger in het nationale parlement, de Tweede Kamer. Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, moet u voldoen aan een paar voorwaarden:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe kun je stemmen?

Als je mag stemmen ontvang je uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuis. Op de stempas staat het adres van het voor jouw dichtstbijzijnde stembureau. Met jouw stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen ontvang je de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van de stembureaus thuis.

Je neemt jouw stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de verkiezingen.

Na jouw identificatie en controle van jouw geldige stempas mag je stemmen. Heb je naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit? Dan kun je je in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

Bent je niet in de gelegenheid zelf je stem uit te brengen? Dan kun je dit door iemand anders laten doen. Ga je voor iemand anders stemmen? De persoon die de volmachtsstem uitbrengt moet dan een geldige stempas, een volmachtbewijs en identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever laten zien. Dat mag op een smartphone of tablet tonen. Je kunt de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met jouw eigen stem uitbrengen.

Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs) Heb je geen identiteitsbewijs of is jouw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen? Dan is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd.

Voor meer informatie kijk op de site van de gemeente LeusdenPolitiek Nieuws


Ouwehand vindt dat 'onzichtbare' Rutte boeren excuses moet maken

Publicatie datum: 25-06-2022 06:52:45

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat premier Rutte veel meer moet doen in de huidige stikstofcrisis. "Onze premier is onzichtbaar", zei partijleider Ouwehand op het partijcongres.

En dat is, vindt zij, een groot verschil met VVD-minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof die na dertig jaar "pappen en nathouden" plannen heeft gemaakt om de Nederlandse natuur te herstellen. "De premier van Nederland heeft de taak om zijn rol te spelen in de maatschappelijke discussie over de verandering voor boeren. Hij moet het niet overlaten aan Van der Wal alleen. Al moet ik zeggen dat ze het heel goed doet."

Ruim twee weken presenteerde de minister haar plannen: in 131 gebieden met kwetsbare natuur moet de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag. Dat betekent dat een deel van de veestapel moet verdwijnen. Het plan leidde tot veel onrust bij boeren en sommige politieke partijen. Donderdag zei Van der Wal in een Kamerdebat dat de genoemde percentages "richtinggevend" en "indicatief" zijn.

Ouwehand wil excuses

Ouwehand begrijpt de onrust onder de boeren, omdat hun jarenlang is verteld dat ze met hun aanpak zo door konden gaan. Wetenschappers waarschuwden echter al jaren dat de Nederlandse boeren te veel stikstof uitstootten en dat het aanbrengen van luchtfilters in hun stallen en andere technische maatregelen niet afdoende zouden zijn. De PvdD zegt dat vorige kabinetten met VVD en CDA deze wetenschappelijke kennis genegeerd hebben en daardoor schuldig zijn aan de huidige problemen.

"De minister-president moet boeren uitleggen dat er fouten zijn gemaakt en dat hij het nu beter gaat doen", aldus Ouwehand. Daarbij passen excuses, vindt zij. "Bied excuses aan en zeg eerlijk dat je de korte termijn winsten van BV Nederland voor hebt laten gaan."

Lees meer

Volt: snel noodplan energiebesparing, geen komkommers uit de kas

Publicatie datum: 25-06-2022 06:00:34

Politieke partij Volt wil dat er snel een noodplan voor energiebesparing komt. Nederland en Europa moeten namelijk onafhankelijk worden van het Russische gas en om energie te besparen moeten "alle taboes van tafel". "Pijnlijke keuzes horen daarbij", zei partijleider Dassen op een festival dat de pro-Europese partij voor het eerst had georganiseerd.

Dassen heeft voldoende ideeën voor het noodplan. De partij wil bijvoorbeeld dat bedrijven die luxeproducten, staal of aluminium maken minder gaan produceren. Huishoudens die hun energieverbruik minimaliseren moeten volgend jaar een eenmalige bonus krijgen, zo staat in het voorstel van Volt.

Kassen

Op het festival zei Dassen dat er ook gekeken moet worden naar zaken die we normaal zijn gaan vinden, zoals de teelt van allerlei gewassen in Nederlandse kassen. "Komkommers telen in de winter. Bloemen die in kassen groeien terwijl het buiten vriest."

De partij verzet zich ook tegen het harder laten draaien van de kolencentrales, zoals minister Jetten voor Klimaat maandag bekendmaakte. Kolencentrales stoten veel CO2 uit en dat maakt het moeilijker om de klimaatdoelen te halen. De partij wil dat Nederland een andere stap maakt. "Van de oude wereld - de wereld van olie, gas en kolen, naar de nieuwe wereld van windmolens, zonnepanelen, waterstof, kernenergie en andere duurzame alternatieven."

De partij is verder tegen de import van lng, vloeibaar aardgas. "We moeten het veel schadelijkere lng niet omarmen als alternatief, zoals we nu in Europa zien gebeuren."

Lees meer

Kabinet komt komende week met plan voor nieuwe kerncentrales

Publicatie datum: 25-06-2022 01:52:25

Het kabinet ontvouwt komende week de plannen voor de ontwikkeling van twee kerncentrales. De bouwplannen waren al in het regeerakkoord aangekondigd en voor de eerste stappen is 5 miljard euro gereserveerd.

"We zetten volop in op wind, zon en andere duurzame energiebronnen", zegt minister Jetten voor Klimaat. "Maar in die energiemix wil je ook een stabiele CO2-vrije energiebron hebben. Twee nieuwe kerncentrales zijn een goede aanvulling op alle duurzame technieken."

Het duurt jaren voordat die centrales draaien en marktpartijen zullen verleid moeten worden om ze te bouwen en exploiteren. Jetten: "Dan moet de overheid voor de komende decennia heel duidelijk beleid hebben over hoe dat veilig kan."

Hoe werkt een kerncentrale? Bekijk deze video over de voor- en nadelen van atoomstroom:

De enig werkende kerncentrale in Nederland staat aan de Westerschelde in het Zeeuwse Borssele. De VVD wil dat de twee grote nieuwe centrales in Borssele worden gebouwd omdat daar al kennis en ervaring is.

Ook staat er de kernafval-opslag COVRA. Het kernafval kan daar honderd jaar worden bewaard. Er ligt nu ongeveer anderhalve zeecontainer aan kernafval dat sinds de jaren 70 door Borssele is gemaakt en er kan nog meer bij. "We kunnen dit gebouw in stukken uitbreiden", zegt directeur Verhoef. "Het ligt er veilig, het stralingsniveau is hier lager dan bij de meeste mensen thuis."

Maar het kernafval blijft nog duizenden jaren actief. Jetten: "We zijn aan het sparen voor een permanente opslag waar het afval heel lang kan blijven."

Lees meer

Bij1-voorzitter Jursica Mills stapt op vanwege 'toxiciteit en vriendjespolitiek'

Publicatie datum: 25-06-2022 07:42:19

Voorzitter Jursica Mills van politiek partij Bij1 stapt per direct op, bevestigt de partij na berichtgeving van het Parool. In haar afscheidsbrief aan de leden schrijft Mills dat de partij "vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden", citeert de krant.

"We zijn overvallen door haar besluit, maar respecteren de keuze", reageert Bij1 op Twitter. "We verzamelen nu alle informatie en zodra we meer weten, komen we met een inhoudelijke reactie naar onze leden."

"Ik heb gezien dat leden graag rechtvaardigheid willen, totdat een rechtvaardig besluit niet bij hen in het straatje past", schrijft Mills. "Dat leden graag een platte organisatie willen, maar nooit verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen gedrag en ga zo maar door."

"Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver/integer of ongerechtvaardigd benaderd en behandeld en dat allemaal onder het mom van kritiek. Laat dat maar even bezinken."

In juli vorig jaar werd de nummer 2, activist en kunstenaar Quinsy Gario, uit de partij gezet. Mills noemde de opstelling van Gario toen "toxisch". Na het royement verbrak de Haagse afdeling van Bij1 de banden met de landelijke partij, en splitste zich af.

Lees meer

Minister: niet ik, maar rechter moet gratieverzoek beoordelen bij levenslang

Publicatie datum: 25-06-2022 05:00:01

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming (D66) wil de wet veranderen zodat niet hij, maar een speciale rechtbank voortaan gratie kan verlenen aan levenslanggestraften. Hij volgt daarmee een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Advocaten noemen het een keerpunt in het beleid.

Nu is het zo dat levenslanggestraften na 25 jaar celstraf een herbeoordeling krijgen, waar een advies uitkomt dat bij de minister belandt. Die bepaalt uiteindelijk - na 27 jaar - of iemand in aanmerking komt voor gratie.

Volgens critici is deze ministeriële gratiebevoegdheid afhankelijk van politieke willekeur. "De rechter is onpartijdig en onafhankelijk en dat is een minister niet", zegt strafrechtadvocaat Sjanneke de Crom, die twee levenslang gestraften verdedigt. "Een minister is toch gevoelig voor politieke druk, dat is inherent aan zijn vak."

Weerwind kan zich in die kritiek vinden. "Het kan te politiek worden en ik vind dat je dat moet willen voorkomen", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Daarom zeg ik: leg het neer bij deskundigen."

Dat politieke druk invloed kan hebben op de beoordeling van gratieverzoeken door een minister kwam tot uiting in de zaak van Cevdet Y. Hij werd in 1984 veroordeeld tot levenslang voor de zesvoudige moord in café 't Koetsiertje in Delft.

De man voerde de afgelopen jaren talloze procedures tegen de Staat, omdat toenmalig minister Dekker hem eerst geen gratie wilde verlenen. Uiteindelijk deed hij dat wel, naar eigen zeggen met tegenzin.

Ommekeer

De Crom noemt het voornemen van minister Weerwind "een ommekeer". Ze doet de verdediging van twee levenslanggestraften die inmiddels zo lang vastzitten dat ze in de procedure voor een herbeoordeling zitten.

"Eén van hen vertelde mij dat hij de spanningen zag tussen de minister en de rechter, en dat hij zag dat de minister gratieverzoeken bleef afwijzen omdat het proces aan politieke druk onderhevig is. Hij zegt: op het moment dat een rechterlijk college hierover gaat oordelen, heb ik daar veel meer vertrouwen in. Dat geeft voor mij meer hoop voor de toekomst, omdat het een objectief oordeel is."

Vrij onder voorwaarden

De minister denkt nu aan een specifieke regeling waarbij levenslanggestraften die daarvoor in aanmerking komen onder voorwaarden kunnen werken aan reïntegratie. Hij denkt daarbij aan een periode van 5 jaar. De regeling betekent niet dat gedetineerden per definitie onder voorwaarden vrijkomen. Levenslang kán nog steeds levenslang betekenen.

Niet iedereen is te spreken over dat voorstel van Weerwind. "We hebben een tijd gehad dat als de rechter uitsprak 'je hebt levenslang', je ook echt levenslang had. Met andere woorden: de nabestaanden wisten één ding: wij komen 'onze' dader nooit meer tegen", zegt Jack Keijzer van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

"De deur was eerst hermetisch gesloten en nu staat hij op een kier. Nabestaanden hebben voortaan altijd die onzekerheid, terwijl ze die eerst niet hadden. En dat doet ze geen goed."

Tot 2017 was levenslang in Nederland echt levenslang, maar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelde in in 2013 dat het beleid inhumaan was, omdat er geen enkel zicht was op perspectief. Daarop paste Nederland in 2017 het beleid aan.

Nu zou er dus weer een wijziging komen, als het aan Weerwind ligt. Maar zover is het nog niet. Weerwind moet zijn plan eerst nog voorleggen in de Tweede Kamer. De VVD is in ieder geval tegen. "Als je levenslang hebt gekregen moet je ook gewoon levenslang vastzitten", reageert Kamerlid Ulysse Ellian.

Lees meer

Man dringt woning Kamerlid Van Haga binnen: 'Geweldig intimiderend'

Publicatie datum: 24-06-2022 08:02:00

Een man is gistermiddag het woonhuis van Tweede Kamerlid Wybren van Haga binnengedrongen, toen de politicus in Den Haag bij het stikstofdebat was. Van Haga, die het voorval "geweldig intimiderend" noemt, heeft aangifte gedaan.

De politie kon dat vanavond niet bevestigen. Tegen het AD bevestigt een woordvoerder van de Tweede Kamer wel dat de beveiligingsafdeling van het parlement Van Haga bij zijn aangifte ondersteunt.

Mitrailleur en schaakbord

"Het is heel intimiderend en bedreigend dat iemand zich met geweld toegang verschaft tot je huis", zegt Van Haga tegen de NOS. Op het moment van het incident waren zijn vrouw en dochter thuis. Ook waren er drie installateurs in de woning aanwezig om een alarmsysteem aan te leggen.

"We hebben geluk gehad dat die installateurs er waren", zegt de politicus. "Zij hebben die man eruit gegooid en de politie gebeld." Volgens Van Haga, die vorig jaar de partij BVNL oprichtte, schreeuwde de indringer zijn naam. "'Waar is Van Haga?' riep hij. Hij was verward, had het ook over een mitrailleur en een schaakbord."

Volgens Van Haga is het Team Bedreigde Politici van de politie Den Haag op de hoogte van het incident.

Gevaarlijk

Toen de man de woning van de politicus binnendrong, zat Van Haga in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daar vroeg hij kort daarna aandacht voor het incident, door Kamerleden te wijzen op het gevaar van scherpe taal.

"Alle fractievoorzitters krijgen nu alarmsystemen en hun huizen worden beveiligd. Het is natuurlijk niet zo dat het direct gelinkt kan worden en ik weet dat we over en weer elkaar de maat nemen, maar we moeten hiermee stoppen, want dit gaat echt veel te ver", zei Van Haga in de Kamer.

Hij noemde in dit verband onder meer een opmerking van GroenLinks-leider Klaver, die kort daarvoor uitspraken van BBB-leider Van der Plas "vergif" had genoemd. "Over en weer zijn er natuurlijk allerlei dingen die worden gezegd, maar ik wil hier nog een keer benadrukken dat dit heel gevaarlijk is."

'Goede oproep'

Klaver reageerde direct door te zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt wat Van Haga's gezin is overkomen. "We hebben helaas allemaal met bedreigingen te maken. Ik probeer daar zelf zo min mogelijk over te spreken maar ik weet wat de impact is van dit soort dingen die bij je huis gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen: heel veel sterkte."

Ook andere Kamerleden, onder meer D66-fractievoorzitter Paternotte en CU-leider Segers, veroordelen het incident op Twitter. Segers spreekt van een goede oproep van Van Haga "om te stoppen met die lelijke, persoonlijke aanvallen".

Lees meer

Geen vacatures voor stikstofexperts, ondanks tekort aan stikstofexperts

Publicatie datum: 24-06-2022 07:24:52

Stikstofexperts die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit de brand willen helpen, zullen een open sollicitatie moeten sturen. Het ministerie dat gisteravond zelf de alarmbel luidde over het tekort aan mensen die stikstofberekeningen kunnen maken, werft op dit moment niet actief stikstofexperts.

Ook Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie, kampt met een tekort, maar ook daar is tussen de 91 openstaande vacatures geen vacature voor een stikstofexpert te vinden.

Vertraging infraprojecten

De gevolgen van het tekort aan gespecialiseerde krachten zijn groot. Minister Harbers maakte gisteren bekend dat veertien infrastructurele projecten vertraging oplopen, doordat er niet genoeg mensen zijn die de verplichte stikstofberekeningen kunnen maken. Het probleem speelt al langer.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er recent nog twee mensen aangenomen, die nu worden ingewerkt. "We kunnen niet heel veel mensen tegelijk opleiden, want ook dat vraagt capaciteit." Dat is volgens haar de reden dat de vacature op dit moment offline is gehaald. Hoewel: "Als mensen die de berekeningen kunnen maken voor ons willen werken, nodig ik ze uit om zeker wel te solliciteren."

Weinig respons

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat ook daar een vacature voor zo'n functie eerder dit jaar offline is gehaald. "We hebben toen wel enkele mensen aangenomen, maar er kwam erg weinig respons op. Naar aanleiding daarvan is besloten de experts intern op te leiden."

Ook bij het ministerie worden nu intern mensen opgeleid. Het werpt de vraag op of er niet gewoon te laat is geanticipeerd op het huidige tekort aan mensen en of niet veel eerder ambtenaren intern tot stikstofexpert konden worden opgeleid.

Maar volgens het ministerie is men op tijd begonnen met werven. "Pas vorig jaar zijn onze regels over stikstofberekeningen aangepast, waardoor nu veel meer berekeningen moeten worden gemaakt. Daarna hebben we alles gedaan om zo snel mogelijk experts binnen te krijgen."

Lees meer

Minister Van der Wal doet aangifte na doodsbedreiging op vrachtwagen

Publicatie datum: 24-06-2022 05:42:20

Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft aangifte gedaan vanwege een doodsbedreiging die eergisteren op een vrachtwagen was te zien bij het boerenprotest op de Veluwe. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur na berichtgeving door NRC.

Op een foto, die woensdag werd vertoond in Shownieuws op SBS6, is te zien dat haar naam in een rijtje staat met de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Naast haar naam staan een doodskruis, een stippellijn en een vraagteken.

Een groep mannen staat op de foto bij de vrachtwagen. Ze drinken bier en eten broodjes. Het is niet bekend van wie de witte vrachtwagen is en of die verbonden is aan de agrarische sector.

Twee weken geleden werd de VVD-minister thuis opgezocht door tientallen boeren. Zij protesteerden daar tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nadat zij met de boeren in gesprek was gegaan, probeerde een actievoerder haar buiten te houden. Daarop zei ze dat haar kinderen binnen stonden te trillen van angst. Politici van links tot rechts zeiden na afloop dat dat boerenprotest te ver ging.

Lees meer

Harbers: krimp Schiphol is 'onvermijdelijke stap', einde aan gedogen overlast

Publicatie datum: 24-06-2022 04:44:40

"Een harde klap", "een onvermijdelijke stap" en een "heel indringend besluit voor KLM en de luchtvaart". Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bleek zich er duidelijk van bewust dat hij een moeilijke boodschap te vertellen had op zijn persconferentie over definitieve inkrimping van Schiphol.

Het maximum van 500.000 vluchten per jaar wordt vanaf november 2023 verlaagd naar 440.000 vluchten. "De verlaging van de bovengrens is een zeer substantiële stap", aldus de VVD-minister. Het schrappen van 60.000 vluchten lekte gisteren al uit, nu is het definitief.

Motor

De groei van de nationale luchthaven was voor vorige kabinetten jarenlang een must, want Schiphol was dé motor van de Nederlandse economie. In 2019 kwam toenmalig minister van Infrastructuur Van Nieuwenhuizen nog met het plan om het aantal vluchten op te schroeven naar 540.000. Dat moest kunnen met schonere en stillere vliegtuigen.

De werkelijkheid voor de huidige minister Harbers ziet er drie jaar later anders uit, want die stille vliegtuigen zijn er nog niet.

Al zeven jaar, sinds 2015, overtreedt Schiphol de wet door "handhavingspunten voor geluidsoverlast" te overschrijden, zo erkent Harbers. Schiphol ligt in een van de drukste delen van Nederland, een sterk verstedelijkt gebied. De omwonenden hebben last van geluid en stank en ook de omliggende natuur ondervindt schade van de uitstoot van onder meer stikstof.

'Einde aan gedogen'

Al in december lekte uit dat er mogelijk draconische maatregelen nodig waren omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en het gebied van geluid en overlast. Het kabinet kiest nu voor het belang van de omwonenden, legde Harbers het kabinetsbesluit vandaag uit.

"We stoppen met gedogen. Schiphol moet binnen de regels opereren", stelde de minister. "We gaan de geluidsoverlast voor de omwonenden met voorrang aanpakken."

Netwerk

De minister heeft verder gewerkt aan een plan om Schiphol zo in te krimpen dat het de functie van belangrijke internationale luchthaven niet verliest. KLM en internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen er blijven komen. "Schiphol kan het internationale netwerk van bestemmingen behouden", beloofde Harbers.

Over de vakantievluchten is nog geen duidelijkheid. Schiphol hoopt die vluchten op luchthaven Lelystad af te handelen. Maar die luchthaven in de Flevopolder is nog dicht, omdat er nog geen natuurvergunning is en omwonenden vrezen voor geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen. Gisteren werd bekend dat het kabinet het besluit over opening van vliegveld Lelystad uitstelt tot 2024.

Overvallen

Harbers denkt dat de economische schade van de toekomstige inkrimping van Schiphol zal meevallen. De KLM is niet blij met het kabinetsbesluit. In een persbericht laat de Nederlandse vliegtuigmaatschappij weten zich "overvallen" te voelen door het "plotse voornemen" van het kabinet.

Lees meer

Burgemeesters maken 'fragiele afspraak' over opvang asielzoekers

Publicatie datum: 24-06-2022 11:37:07

De burgemeesters van de veiligheidsregio's hebben met het kabinet afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. De bedoeling is dat 7500 statushouders de komende weken een tijdelijke woning krijgen, zoals hotels, omgebouwde verpleeghuizen of kantoren. Ook is elke veiligheidsregio gevraagd 225 extra opvangplaatsen te regelen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Door de tijdelijke woningen en extra opvangplekken moet er meer ruimte vrijkomen in de azc's en dat moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en de crisisnoodopvang verminderen.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zijn niet alle veiligheidsregio's bereid een bijdrage te leveren. Sommige burgemeesters hebben laten weten het echt niet voor elkaar te krijgen, zei Van der Burg na afloop van het overleg. Het overgrote deel van de regio's doet volgens de staatssecretaris wel mee.

'Niet onze kerntaak'

De burgemeesters stellen wel voorwaarden. Het Rijk moet toezeggingen nakomen die deze week gedaan zijn, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Zo biedt het kabinet de regio's elk dertig ambtenaren voor ondersteuning en regelt het COA medische zorg.

"Als die ondersteuning er niet komt als de medische zorg niet op orde is, dan hebben wij ook het recht om te zeggen: dan gaan we ook die plaatsen niet realiseren want dan zijn we elkaar voor de gek aan het houden. En dat is ook niet in het belang van de vluchteling", aldus Bruls.

Draagvlak

Hij spreekt van een fragiele afspraak. "Het is niet onze kerntaak, liever zouden we het niet willen hebben, we moeten weer een extra inspanning leveren nadat we al maanden bezig zijn, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan." Voor de burgemeesters is het dan ook van belang de periode van opvang in tijdelijke woningen zo kort mogelijk te houden, ook vanwege het draagvlak in de samenleving "gegeven de grote woningnood".

Bruls benadrukt dat het aan het kabinet is om een plan te maken voor de lange termijn. "Het Rijk is verantwoordelijk en moet het samen met het COA nu op orde gaan krijgen. In de tussentijd proberen we te helpen."

Afgelopen maandag kwamen de burgemeesters en de staatssecretaris er nog niet uit, onder meer omdat de burgemeesters vonden dat er al genoeg op het bordje van gemeenten ligt. Woensdag volgde het aanbod uit Den Haag voor meer ondersteuning

Van der Burg: het wordt lastig

Van der Burg toonde er na afloop van de ministerraad begip voor dat Bruls het had over een fragiele afspraak. "Het wordt lastig voor ons om die ambtenaren te leveren, het wordt lastig om die locaties zo snel mogelijk om te bouwen en het wordt lastig voor gemeenten om voldoende woongelegenheid te kunnen realiseren. Des te meer reden om die afspraken wel te maken en aan de slag te gaan", zei hij.

Volgens de staatssecretaris leveren gemeenten met de afspraken een grote bijdrage om uit de crisis te komen. "Wat we nu doen, is een soort inhaalslag", vulde hij aan. Van der Burg zei verder dat hij de gemeenten niet dwingt: "Het gaat om een oproep waar gevolg aan is gegeven."

Lees meer

Het boerenbestaan versus milieuwetgeving: een jarenlange botsing

Publicatie datum: 24-06-2022 09:10:02

Melkquota, mestrichtlijnen, nitraatregelingen of stikstofmaatregelen: Nederlandse boeren en de overheid staan als het gaat om milieuwetgeving al jaren lijnrecht tegenover elkaar.

Barneveld was woensdag het toneel van de zoveelste protestactie, maar het was niet de eerste keer dat de boeren zich in de Gelderse gemeente verzamelden. Honderden boeren verzamelden zich 37 jaar geleden tegenover de toenmalige landbouwminister Gerrit Braks. De reden: het invoeren van een melkquotum, nadat Braks boerenbedrijven al had verboden om verder uit te breiden.

De invoer van het melkquotum 37 jaar geleden was een van de eerste, maar zeker niet de laatste maatregel die boerenprotesten door heel Nederland én Europa opleverde. Maar waarom voelen de boeren zich zo bedreigd in hun bestaan, en is die angst terecht?

De opkomst van het Europese landbouwbeleid

Begin 1962 vergaderden zes Europese ministers ruim 140 uur lang met elkaar over landbouwbeleid. Hun doel: ondersteuning van de agrarische sector, het garanderen van de welvaart van boeren en een stabiele voedselvoorziening in Europa.

Niet veel later was het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB) een feit. Het nieuwe samenwerkingsverband tussen Europese landen moest het leven van de boeren een stuk makkelijker maken.

Het beleid werd enthousiast ontvangen door de boeren, maar dat was niet van lange duur. In de jaren '80 besloten regeringen in Den Haag en Brussel om de overheidssteun voor boeren flink terug te schroeven, omdat de overheidsuitgaven te hoog werden. Als gevolg daalden de prijzen van landbouwproducten als zuivel en graan aanzienlijk.

Om hun onvrede over het nieuwe beleid te tonen, reden honderden boeren op 1 maart 1989 in hun trekkers naar Den Haag. Demonstranten drongen het pand van de Sociaal-Economische Raad (SER) binnen, bestrooiden het met erwten en stookten een vuurtje buiten het gebouw. De boeren wilden geen verdere prijsdalingen en redelijke milieumaatregelen. De overheid gaf er niet aan toe.

Een jaar later, toen een D66-Kamerlid in februari 1990 een motie wilde indienen tegen de dalende graanprijzen, verzamelden weer zo'n zeshonderd boeren zich in Den Haag. De demonstranten reden naar het Binnenhof en blokkeerden de ingang met hun trekkers.

Niet veel later hint de VVD al op het "inkrimpen van de veestapel". In 1994 wordt de varkenswet in het leven geroepen: boeren moeten hun varkensstapel met 25 procent inkrimpen. Volgens het toenmalige kabinet is die inkrimping onvermijdelijk om het mestoverschot aan te pakken. De overheid biedt geen financiële compensatie voor de sanering.

Meer aandacht voor het milieu, minder voor de boeren

Hoewel het GLB was bedoeld om het leven van de boeren makkelijker te maken, schoof de focus van Europese regelgeving steeds verder weg van de boeren en meer richting het milieu. In december 2021 werd een nieuwe, hervormde GLB aangenomen. De nieuwe wetgeving, die in 2023 begint, staat in het teken van de verduurzaming van de Europese landbouw. Een groot onderdeel hiervan is de bekende stikstofproblematiek waardoor boeren weer massaal protesteren.

Toch is het een feit dat Nederlandse boeren verantwoordelijk zijn voor zo'n 41 procent van de stikstofneerslag in natuurgebieden en is het dus geen verrassing dat de landbouw daar iets aan moet doen.

Lees meer

Snelwegen en waterprojecten later aangepakt door tekort aan stikstofexperts

Publicatie datum: 23-06-2022 10:23:02

Veertien infrastructuurprojecten zijn met zeker 2,5 jaar vertraagd vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen. Dat schrijft minister Harbers van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De experts zijn nodig om de verplichte stikstofberekeningen te maken.

Volgens Harbers heeft het ministerie een keuze moeten maken welke projecten voorrang krijgen en welke moeten wachten. Onder die laatste vallen onder meer de verbreding van de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn en de aanpak van de drukke A1/A35 in Twente. Verschillende waterbouwprojecten lopen ook vertraging op, zoals de aanpak van de vaarweg tussen Meppel en het IJsselmeer.

Harbers meldt ook vertraging bij de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad en die van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. De minister wil nog wel onderzoeken of provincies stikstofdeskundigen hebben, die de berekeningen zouden kunnen maken. In dat geval zou de vertraging meevallen.

De minister geeft voorrang aan elf andere projecten, zoals de grootschalige werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken en het vernieuwen van de aansluiting van de A1 op de A30 bij Barneveld, waar regelmatig ongelukken gebeuren. Ook de aanpak van de A20 in Zuid-Holland en die van de A67 bij knooppunt Zaarderheiken krijgen voorrang van Harbers.

Volgens de VVD-bewindsman kan uiteindelijk ook de planning van de projecten die nu voorrang krijgen veranderen, omdat het stikstofdossier ook de komende jaren "een onzekere factor" zal blijven.

Lees meer

Van der Wal begrijpt ophef stikstofplan, Staghouwer moet 'broddelwerk' overdoen

Publicatie datum: 23-06-2022 08:38:03

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het stikstofbeleid nodig is voor de natuurbescherming en niet kan worden versoepeld. Niet alle boeren kunnen door met hun bedrijf zoals ze gewend zijn. Dat wordt het komende jaar duidelijk. "Helaas is er vandaag nog geen duidelijkheid voor de boeren", zei Van der Wal in het debat over het stikstofbeleid.

De minister begrijpt dat het veelbesproken stikstofkaartje veel stof heeft doen opwaaien. "Ik begrijp dat als je een kaartje ziet met kleurtjes, je dan meteen kijkt als boer: waar zit ik met mijn bedrijf."

Maar dat is niet de bedoeling van het kaartje, aldus Van der Wal. "Het gaat om indicatieve reductiedoelen." De provinciebesturen moeten het komende jaar met de boeren uit hun provincie gaan bedenken hoe in totaal de stikstofvermindering kan worden gehaald.

Voor heel Nederland moet de stikstofuitstoot in 2030 50 procent minder zijn. Dat hoeft niet precies volgens het kaartje. Voor de Waddeneilanden is bijvoorbeeld een afnamedoel van 95 procent vastgesteld, terwijl er op de eilanden helemaal geen intensieve veeteelt is en zij dus weinig kunnen doen.

De provincie Friesland moet het doel door maatregelen elders in de provincie zien te halen, legde de minister uit.

Van der Wal reageerde ook op de kritiek dat er voor de industrie en het verkeer nog geen stikstofdoelen zijn vastgelegd. Die komen in januari, zei de minister. "Ik wilde niet wachten met de landbouwsector, want nu hebben de provincies meer tijd."

Op de vraag of ze heeft geprobeerd voor Nederland versoepelingen te regelen bij de Europese Unie zei ze: "We zijn het slechtste jongetje van de klas als het gaat om de bescherming van natuurgebieden. Ik krijg te horen dat we ons huiswerk moeten doen. Europa gunt het ons niet, want we hebben ons niet aan de afspraken gehouden."

Ze herhaalde dat de Nederlandse natuur er echt slecht voor staat en dat die zich moet kunnen herstellen voor volgende generaties.

'Broddelwerk'

Haar collega-minister Staghouwer van Landbouw kreeg scherpe kritiek van vrijwel de hele Kamer. Staghouwer had beloofd met een plan te komen dat de boeren perspectief moet bieden. Maar dat is nog niet gelukt.

Bij de stikstofmaatregelen zat wel een brief van 49 pagina's over allerlei bestaande subsidieregelingen met de titel 'Perspectief voor agrarische ondernemers', maar die vindt een groot deel van de Kamer onder de maat. GroenLinks-leider Klaver had het over "broddelwerk".

Staghouwer verdedigde zijn beleid, dat hij "een brede waaier aan maatregelen" noemde en geen "nietje door een stapel bestaande regelingen", zoals de SGP het betitelde. Een meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief zijn eigen partij de ChristenUnie, eist dat Staghouwer ruim voor Prinsjesdag met een concreter plan komt.

De coalitiepartijen steunen het kabinetsbeleid in grote lijnen, maar zeggen de uitwerking door de provincies en het perspectief voor boeren de komende maanden kritisch te gaan volgen.

Ondertussen discussiëren zij onderling over hun woordkeus:

Bij de oppositiepartijen zijn voor- en tegenstanders van de stikstofaanpak. De PVV vindt dat de boeren worden weggepest en de SGP spreekt van onhaalbare doelen. BBB-leider Van der Plas zei dat de natuur niet wordt bedreigd, maar de boeren wel. Zij sprak van "stuitende gevoelloosheid" van het kabinet.

GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA zijn tevreden met het feit dat het stikstofprobleem wordt aangepakt. PvdD-leider Ouwehand noemde Van der Wal de eerste bewindspersoon op Landbouw die bereid is nu eindelijk werk te maken van natuurherstel.

Tijdens het debat kwamen ook meerdere boeren kijken in de Kamer. Een groep emotionele boeren sprak in de pauze van het stikstofdebat met verschillende Kamerleden.

Sommigen waren met de tractor naar Den Haag gekomen en hadden die voor de deur geparkeerd:

Lees meer

Boa's krijgen wapenstok en handboeien: 'Vak is geprofessionaliseerd'

Publicatie datum: 23-06-2022 03:39:33

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) kunnen per 1 juli worden uitgerust met een korte wapenstok. Ook krijgen ze op termijn handboeien in hun standaarduitrusting. Dat heeft minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt in een Kamerbrief.

Gemeenten die hun boa's een wapenstok willen geven, moeten daarvoor wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. Het advies gaat vervolgens naar de minister, die uiteindelijk beslist.

In de loop van 2023 krijgen boa's ook toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW. Hiermee kan een boa zonder tussenkomst van de politie de identiteit van iemand vaststellen zonder identiteitsbewijs.

13 miljoen voor extra capaciteit

Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond is blij met het besluit van de minister. "Een heel goede uitkomst, er was lang koudwatervrees hierover", zegt hij. "Boa's werden ook lang niet voor vol aangezien, maar het vak is geprofessionaliseerd. Je hebt er een tweejarige mbo 3-opleiding voor nodig, die gelijk is aan een opleiding tot politiesurveillant. Daarom is het goed dat hun uitrusting ook wordt uitgebreid."

Tot nu toe krijgen boa's alleen geweldsmiddelen als aangetoond kan worden dat het aantal geweldsdelicten waar ze mee te maken krijgen is toegenomen. Neemt dat geweld weer af, dan kon de uitrusting weer worden aangepast.

"Dit terwijl de noodzaak om het geweldsmiddel te mogen dragen voor de boa mogelijk nog steeds aanwezig was", zegt Yeşilgöz in haar brief. "Dit vereiste sluit niet aan bij de praktijk, staat in de weg van een zuivere risico-inschatting en leidt tot ongewenste uitkomsten."

Gevoel van veiligheid

In 2020 vroegen boa's om een wapenstok en pepperspray omdat het geweld dat tegen hen gebruikt werd toenam. De druppel was een mishandeling op het strand in IJmuiden. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie voelde daar niet veel voor. Volgens hem moest het "geweldsmonopolie" bij de politie blijven.

Daarna veranderde hij van mening en stond hij op verschillende plekken in het land proeven met de wapenstok toe. Eind vorig jaar maakte NH Nieuws de balans op van de proef in Noord-Holland. Hieruit bleek dat de stokken niet veel ingezet waren, maar dat het dragen ervan wel het gevoel van veiligheid bij de boa's vergrootte.

Lees meer

Kabinet wil besluit Lelystad uitstellen en vluchten op Schiphol schrappen

Publicatie datum: 23-06-2022 03:07:20

Het kabinet is van plan het besluit over opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2024. En Schiphol mag vanaf eind 2023 niet meer dan 440.000 vluchten per jaar uitvoeren. Dat voorstel ligt morgen in de ministerraad op tafel, zo bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

Nu geldt op Schiphol nog een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment komt de luchthaven overigens niet aan dat aantal.

De NOS meldde vorige week dat het kabinet werkt aan ingrijpende maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan de eisen voor geluidsoverlast, stikstof en fijnstof. Bronnen zeiden toen dat het aantal toegestane vluchten op Schiphol van 500.000 naar 450.000 tot mogelijk 420.000 zou gaan.

Zoveelste uitstel

Voor Lelystad betekent het kabinetsbesluit het zoveelste uitstel. Van oudsher was het een klein regionaal vliegveld en het idee was om dat uit te bouwen tot een luchthaven die tienduizenden vluchten van Schiphol zou kunnen overnemen.

In 2015 werd het groene licht voor de uitbreiding gegeven. Volgens de oorspronkelijke plannen zou Lelystad Airport in 2018 klaar moeten zijn, maar dat werd keer op keer uitgesteld. Omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar en probeerden de uitbreiding en de opening met juridische procedures te dwarsbomen. Ze vreesden geluidsoverlast voor bewoners en schade voor de natuur.

Geen vergunning

De stikstofproblemen kwamen daar in de loop der jaren nog bij. Toen begin 2020 de coronacrisis uitbrak, werd er wereldwijd veel minder gevlogen en was er veel minder noodzaak om vluchten van Schiphol over te nemen.

In maart van dit jaar besloot minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof om Lelystad voorlopig geen natuurvergunning te verlenen omdat berekeningen over de stikstofuitstoot niet kloppen.

Lees meer

Regeringspartijen botsen over uitvoering stikstofplannen door provincies

Publicatie datum: 23-06-2022 01:35:46

De regeringspartijen D66 aan de ene kant en CDA en ChristenUnie zijn met elkaar in botsing gekomen over de uitvoering van de stikstofplannen van het kabinet door de provincies. De Kamer debatteert vandaag de hele dag over de plannen.

Volgens de voorstellen moet in veel delen van Nederland de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen en zullen boeren daardoor niet allemaal kunnen doorgaan met hun bedrijf. De komende tijd moeten de provincies met de plannen aan de slag en zij moeten voor volgend jaar zomer zeggen hoe ze de doelen denken te bereiken.

Plan B

In veel provincies is verzet tegen de plannen en in het debat riep D66-Kamerlid De Groot de provincies op mee te werken. Als dat niet gebeurt, moet de minister een plan B hebben, "want we kunnen niet nog jarenlang met de discussie doorgaan".

Vorige week sprak zijn fractievoorzitter Paternotte soortgelijke woorden: hij riep het kabinet op zich "niet te laten verlammen door pruttelende provincies". CDA-Kamerlid Boswijk zei daarover vandaag dat "we het zonder de provincies niet gaan redden" en dat uitspraken als die van Paternotte niet bijdragen aan een oplossing.

ChristenUnie-Kamerlid Grinwis noemde de uitspraken van Paternotte "onnodig polariserende prietpraat". Volgens hem moeten we juist vertrouwen hebben in de provincies. De Groot reageerde daarop met een verwijzing naar uitspraken van ChristenUnie-voorman Segers. Die zei maandag "dat de stikstofcrisis kan ontaarden in een burgeroorlog, maar dan op een beschaafde manier". Volgens De Groot is dat "olie op het vuur".

'Niet steeds over onteigening praten'

Woordvoerder Van Campen van regeringspartij VVD benadrukte dat voor zijn partij de doelen niet ter discussie staan en dat de uitstoot echt moet verminderen. Hij zei wel dat je niet steeds over onteigening en opkoopregelingen moet praten: "Kijk nou of je met innovatie en met omschakeling van het bedrijf tot oplossingen kunt komen."

Ook de andere coalitiepartijen vinden het belangrijk dat er nu echt werk wordt gemaakt van de stikstofaanpak. Ze vinden wel dat daarbij niet alleen moet worden gekeken naar de boeren, maar ook naar andere sectoren. Grinwis (CU) zei zich te kunnen voorstellen dat de plannen hard aankomen bij boeren en hamerde op een "rechtvaardig en evenredig" beleid.

CDA'er Boswijk wil dat de stikstofplannen die nu voorliggen op zeven punten worden aangepast. Ook hij wil dat luchtvaart, scheepvaart en industrie hun bijdrage leveren. Daarnaast moeten de provincies meer vrijheid krijgen om invulling aan de plannen te geven. Verder wil hij onder meer dat er beter wordt gekeken naar de toekomst van de boeren. "Er wordt ze een worstje voorgehouden, maar het is wel een worstje met weinig smaak."

Deel oppositie kritisch

In het debat namen onder meer PVV, SGP en BBB in scherpe woorden afstand van de plannen. De PVV vindt dat de boeren worden weggepest; woordvoerder Mulder sprak van een zelfgecreëerde theoretische crisis op basis van omstreden modellen.

De SGP vindt de plannen een klap in het gezicht van de agrarische sector. Volgens woordvoerder Bisschop is er sprake van onhaalbare doelen (in 2030 moet de uitstoot met de helft zijn verlaagd).

SP en PvdA wezen erop dat de boeren voorlopig in onzekerheid blijven verkeren. GroenLinks-leider Klaver zei dat hij blij is met de "kentering van het beleid" dat het eerlijk is om te zeggen dat de veestapel kleiner moet worden en dat met hem te praten valt over steun aan het beleid. Maar volgens Klaver is het een grote fout dat in de plannen geen concrete voorstellen staan over industrie en luchtvaart.

Partij voor de Dieren-leider Ouwehand noemde Van der Wal de eerste bewindspersoon op Landbouw die bereid is nu eindelijk werk te maken van natuurherstel, al zijn de oplossingen volgens haar nog niet voldoende.

Discussie met Van der Plas

BBB-leider Van der Plas zei dat de natuur niet wordt bedreigd en de boeren wel. Zij sprak van "stuitende gevoelloosheid" van het kabinet. Zij riep de coalitie op terug naar de tekentafel te gaan.

Van der Plas stond lang op het spreekgestoelte, ook omdat ze vaak werd onderbroken. Ze zette vraagtekens bij het werk van de wetenschapper die voor het ministerie van Landbouw onderzoek deed naar de betrouwbaarheid van het model waarmee het RIVM de uitstoot meet. Dat leverde haar kritiek op van onder anderen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Klaver zei dat Van der Plas de onvrede voedt met feitelijke onjuistheden.

In het debat nam Van der Plas afstand van suggesties van sommigen dat ze "aan het touwtje hangt van de veevoederhandel en transporteurs". Ze riep mensen die dat zeggen op met bewijzen te komen. En anders stapt ze mogelijk naar de rechter, zei ze.

In de Kamer zeiden veel partijen, ook van de coalitie, dat minister Staghouwer beter en duidelijker moet zeggen welk perspectief hij biedt aan de boeren. De VVD mist "spijkers met koppen" en GroenLinks kwalificeerde dat deel van de plannen als broddelwerk.

Lees meer

Oekraïense minister: 'Bij een 'nee' ontkurkt Poetin de champagne'

Publicatie datum: 23-06-2022 01:25:39

De Russische president Vladimir Poetin zal een fles champagne ontkurken als de Europese leiders vandaag niet tot overeenstemming komen over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Dat zegt Dmytro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, in gesprek met Nieuwsuur.

"Ik duim natuurlijk flink, al blijkt uit alle berichten die we ontvangen, dat we een vlotte goedkeuring kunnen verwachten", zegt Koeleba. "Maar als Oekraïne vandaag geen kandidaat-lidstaat mag worden, zal dat een vergissing van Europa zijn."

De leiders van de EU-lidstaten overleggen vandaag in Brussel over de aanvraag van Oekraïne. Als het land kandidaat-lid wordt en de onderhandelingen eenmaal gestart zijn, kan het nog jaren duren voor het land volwaardig lid is.

Magie

Nederland lag lang dwars, vooral vanwege de aangetoonde corruptie in het land. Maar het kabinet ging overstag en steunt de aanvraag nu. Koeleba: "De positie van Nederland is voor veel lidstaten indicatief en het is goed dat Nederland vandaag aan de goede kant van de geschiedenis staat."

Het is volgens de minister "de magie van diplomatie" dat Nederland deed zwichten. En het feit dat ook Duitsland er uiteindelijk voor koos de aanvraag te steunen. "Het besluit van bondskanselier Olaf Scholz om ons te steunen, was inderdaad nuttig."

Voordat de onderhandelingen voor een volwaardig lidmaatschap kunnen beginnen, moet Oekraïne nog een aantal belangrijke stappen zetten, onder meer op het gebied van de corruptiebestrijding en de rechtsstaat. "Deze voorwaarden liggen nogal voor de hand, we gingen toch al in die richting", zegt Koeleba.

Overdreven

Hij bestrijdt dat er in Oekraïne sprake is van corruptie op hoog niveau. "Het bestaat gewoon niet. Noch de president, noch de premier, noch leden van de regering zijn betrokken bij corruptie die het systeem in Oekraïne zou ondermijnen. Dit betekent niet dat ik het feit dat corruptie bestaat ontken. Wat ik betoog, is dat het corruptieprobleem in Oekraïne overdreven wordt."

Wat Oekraïne vooral hoopt is dat de goedkeuring voor de aanvraag een duidelijke boodschap afgeeft aan Poetin. "Dat Oekraïne deel uitmaakt van de Europese familie. Poetin zal daar rekening mee moeten houden, als hij nadenkt over de strategische keuzes en hoe lang hij kan blijven vechten. Hij verliest Oekraïne en hopelijk wordt dat vandaag op papier gezet."

Is Oekraïne niet bang voor een nog agressievere houding van Moskou? "Hoeveel erger kan het worden? Dat was precies de logica die sommige Europese leiders in het verleden volgden: 'laten we die beslissing niet nemen omdat het de situatie zal doen escaleren'. En wat heeft het ons gebracht? Het bracht ons naar de dag, 24 februari, toen Russische raketten Kiev en andere Oekraïense steden raakten en een grootschalige invasie plaatsvond."

Offers

De minister pleit voor nog meer druk op Rusland. "Poetin gebruikt gas nu als wapen. Om iedereen te laten voelen hoe erg het is om op gespannen voet te staan met Rusland. We moeten ons absoluut bewust zijn van het feit dat als Poetin slaagt in zijn agressie, andere spelers in de wereld - die niet tot het democratische kamp behoren - zijn voorbeeld zullen volgen."

Koeleba benadrukt het belang van eenheid. "Want we strijden hier niet alleen voor onszelf. Eensgezind moeten we zijn als het gaat om het leveren van wapens aan ons land, de sancties en de politieke druk op Rusland."

De oorlog zal eindigen als Oekraïne wint, zegt Koeleba. "We hebben bewezen dat we weten hoe we Rusland moeten verslaan. We kunnen het. Hoewel ik de moeilijkheden begrijp waarmee mensen in de Europese Unie te maken krijgen vanwege de economische druk van Poetin, voeren we hier in Oekraïne een echte oorlog. Hier brengen we de echte offers."

Lees meer

Rekenkamer: miljard van het Rijk levert mogelijk geen extra huizen op

Publicatie datum: 23-06-2022 10:00:04

Het miljard dat de Rijksoverheid in 2020 en 2021 aan gemeenten heeft toegezegd om meer huizen te laten bouwen, heeft mogelijk weinig effect. Het is niet aan te tonen of er door het extra geld meer huizen bij komen, concludeert de Algemene Rekenkamer. Die deed een poging om te kijken wat het extra geld oplevert.

"We hebben grote twijfel of dit een doelmatige inzet van publiek geld is", zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. "

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken levert de zogeheten Woningbouwimpuls bijna 140.000 woningen op, maar dat is volgens de Rekenkamer aan de hand van de cijfers niet te zeggen.

Geen goede probleemanalyse

In 2020 werd voor het eerst geld door het Rijk uitgekeerd aan gemeenten om voor meer betaalbare nieuwbouwhuizen te zorgen. Volgens de Rekenkamer ontbrak op dat moment een goede probleemanalyse van de woningmarkt. Ook ging er geld naar gemeenten waar geen of een beperkt woningtekort was.

Bij de helft van de huizen die met steun werden gebouwd, kwam de bijdrage van het Rijk neer op minder dan 5300 euro. Relatief laag, concludeert de Rekenkamer. "Zulke bedragen hebben het risico van een cadeau-effect", zegt Irrgang. "Die projecten waren al in een vergevorderde fase. Zonder de bijdrage van het Rijk waren die woningen misschien ook wel gebouwd."

Bij enkele projecten ging het om 12.000 tot 15.000 euro aan subsidie per woning.

'Blijft belangrijk onderdeel'

De Rekenkamer wijst erop dat er geen harde garanties zijn dat de gesubsidieerde huizen op de langere termijn betaalbaar blijven.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, zegt in een reactie dat het moeilijk is om de precieze effecten van de maatregel vast te stellen. Hij zegt dat de Woningbouwimpuls een belangrijk onderdeel blijft van het kabinetsbeleid, ook om gemeenten voor de langere termijn meer zekerheid te geven.

Wel gaat hij kijken naar een aantal aanpassingen in het beleid naar aanleiding van het rapport. Zo belooft het Rijk nadrukkelijker afspraken te maken zodat ook op de langere termijn de betaalbaarheid van de woningen gegarandeerd is.

Lees meer

Dit jaar meer subsidie voor schone vrachtwagens

Publicatie datum: 23-06-2022 07:28:43

Er komt dit jaar meer subsidie voor schone vrachtwagens en de komende jaren mogelijk juist minder. Sinds vorige maand kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aankoop van een vrachtwagen die elektrisch of op waterstof rijdt. Aanvankelijk was daar dit jaar 13,5 miljoen euro voor uitgetrokken, maar op de eerste dag dat het kon, was de subsidiepot al op, omdat er zoveel belangstelling voor was.

Staatssecretaris Heijnen verhoogt het budget voor dit jaar nu met 11,5 miljoen euro. Volgens haar betekent dat dat er zo'n 450 vrachtwagens bij komen die schoon rijden: "Dat betekent een verdrievoudiging van het huidige aantal."

Bouwmachines

Ook haalt de staatssecretaris een subsidie voor schone bouwmachines naar voren. Dat geld is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe of de ombouw van oude machines. Daar was dit jaar eerst 8,3 miljoen euro voor beschikbaar en dat wordt verhoogd met 22,2 miljoen euro.

Heijnen benadrukt dat de maatregelen op korte termijn leiden tot "klimaat- en stikstofwinst". Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de instantie die de subsidies toekent, gaat aan de slag met de aanvragen die er al liggen, maar die eerder werden afgewezen.

Heijnen erkent dat het nu inzetten van extra geld betekent dat er de komende jaren minder budget is. Maar zoals de Tweede Kamer had gevraagd, onderzoekt ze of het budget voor vrachtwagens kan worden verhoogd. En ook voor de machines houdt ze naar eigen zeggen de vinger aan de pols.

Lees meer

Stikstofdebat in de Kamer: plan zal ondanks kritiek standhouden

Publicatie datum: 23-06-2022 01:35:44

Een dag na het grote boerenprotest staat vandaag opnieuw de stikstofproblematiek centraal: de Tweede Kamer debatteert de hele dag over de plannen van het kabinet om de uitstoot in 2030 met 50 procent te verminderen. Daarbij zal verdeeldheid en kritiek te horen zijn, maar zal een meerderheid niet aan die doelen tornen.

Het debat is vanaf 10.15 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op tv kun je meekijken via NPO Politiek en Nieuws (kanaal 83).

Sinds minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de plannen bijna twee weken geleden presenteerde, was de kritiek niet van de lucht. Nog diezelfde avond waren er demonstrerende boeren bij haar huis, het VVD-congres riep op tot een andere koers, provincies kwamen in actie en ook de regeringspartijen CDA en ChristenUnie hamerden op "cruciale" aanpassingen.

Die aanpassingen komen er vooralsnog niet. Van der Wal zegt dat het kabinet vooral doelen stelt, maar dat de manier waarop die gehaald moeten worden nog niet helemaal vastligt. De minister herhaalde gisteren dat de provincies "ruimte hebben om daar hun eigen inkleuring aan te geven". De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeggen de doelen vooralsnog te steunen.

Na de presentatie van de plannen op 10 juni ontstond onder meer kritiek op de stikstofkaart die bij de plannen was gevoegd. Daarop is ingetekend in welke mate de uitstoot per gebied omlaag moet. Op sommige plekken loopt dat op tot 70 of zelfs 95 procent. Provincies en boeren zeiden onaangenaam verrast te zijn; ook vanuit de Kamer klonk kritiek.

Van der Wal zei gisteren in een reactie achter de kaart te staan, maar zei ook dat nog niet alles in steen is gebeiteld. "Het enige waar ik echt op stuur, is dat de optelsom van al die provincies samen uitkomt op 50 procent minder stikstofuitstoot."

Het debat in de Tweede Kamer duurt naar verwachting tot ver in de avond.

Meer weten over het stikstofprobleem? We leggen het in 3 minuten aan je uit:

Lees meer

Meer nieuws Leusden

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Twitter!
We pushen het laatste nieuws op twitter!