Over gemeente Zoeterwoude

Contact gegevens

Telefoon(071) 580 63 00
AdresNoordbuurtseweg 27
2381 ET

Vacatures in Zoeterwoude

112 meldingen en nieuws

Verkiezingen

Weer in Zoeterwoude

Officiële bekendmakingen in Zoeterwoude

bouwvergunning
Aanvraag vergunning voor het vervangen van de beschoeiing langs de Weipoortse Vliet aan Hoge Rijndijk 195 te Zoeterwoude
bekijk bekendmaking
overig
Beleidsplan Klimaatbestendig Zoeterwoude
bekijk bekendmaking
Toestemming voor het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor zowel vlaggen als banieren ter vervanging van de 2 bestaande vlaggenmasten en de 2 banierhouders aan de lichtmasten aan Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude
bekijk bekendmaking
verordeningen en reglementen
Beleidsplan handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2022-2025
bekijk bekendmaking
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning aan Stadhouderslaan 96 te Zoeterwoude
bekijk bekendmaking
Toestemming voor het bouwen van een bijgebouw (dierenverblijf) ter vervanging van het kippenhok in het voorerfgebied aan Zuidbuurtseweg 7 te Zoeterwoude
bekijk bekendmaking
bestemmingsplan
Voorbereidingsbesluit voor een gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan ‘’Bedrijventerrein Grote Polder 2012’’
bekijk bekendmaking
bestemmingsplan
Voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Keer-weer
bekijk bekendmaking
verordeningen en reglementen
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 2021
bekijk bekendmaking

Alle officiële bekendmakingen in Zoeterwoude

Bent u op zoek naar bekendmakingen van andere onderwerpen in Rotterdam? We hebben alle officiële bekendmaking in Zoeterwoude voor u op een rij gezet?

Bekijk alle bekendmakingen

Nieuws in Zoeterwoude