Over gemeente Velsen

Contact gegevens

Telefoon(0255) 56 72 00
AdresDudokplein 1
1971 EN

Vacatures in Velsen

112 meldingen en nieuws

Verkiezingen

Weer in Velsen

Officiële bekendmakingen in Velsen

verordeningen en reglementen
Beleidsregels inburgering gemeente Velsen 2022
bekijk bekendmaking
bestemmingsplan
Terinzagelegging ontwerpbesluiten Missiehuis Park (ontwerpbestemmingsplan én ontwerpomgevingsvergunning)
bekijk bekendmaking
overig
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wijkermeerweg 12 te Velsen-Noord, uitbreiden gebruik jeugdactiviteiten
bekijk bekendmaking
overig
Verlengen beslistermijn (ingediende aanvraag omgevingsvergunning) Hagelingerweg 167 te Santpoort-Noord, vernieuwen kozijnen, verbouwen tot 3 appartementen
bekijk bekendmaking
kapvergunning
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Harddraverslaan 47 te Santpoort-Zuid, kappen boom
bekijk bekendmaking
overig
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Genieweg 38 te Velsen-Zuid, vergroten woning
bekijk bekendmaking
bouwvergunning
Ingetrokken ingediende aanvraag omgevingsvergunning: De Ruyterstraat 91 te IJmuiden, vergroten 1e verdieping
bekijk bekendmaking
overig
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Amperestraat 33 te IJmuiden, legaliseren bouwen opslagruimte
bekijk bekendmaking
overig
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ladderbeekstraat 85 te Velsen-Noord, plaatsen dakopbouw
bekijk bekendmaking
overig
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Westbroekerweg 144 te Velserbroek, plaatsen 2 dakkapellen (zijkant)
bekijk bekendmaking

Alle officiële bekendmakingen in Velsen

Bent u op zoek naar bekendmakingen van andere onderwerpen in Rotterdam? We hebben alle officiële bekendmaking in Velsen voor u op een rij gezet?

Bekijk alle bekendmakingen

Nieuws in Velsen